Werkwijze

Aanmelding kan met het contactformulier, via mail of telefonisch. Na aanmelding wordt een afspraak gepland voor een intake.

Intake
De intake is vrijblijvend en kosteloos. Er wordt een uur voor ingepland. Dit gesprek staat in het teken van kennismaking. Er wordt ingegaan op je klacht(en) en doelstellingen en passende methodieken komen aan de orde. Ook bespreken we hoeveel consulten nodig en/of gewenst zijn (indicatie), het tarief van de consulten en de mogelijkheden tot vergoeding.

Als we samen besluiten dat je op de juiste plek bent, dan wordt er op korte termijn een afspraak gepland voor een consult. Uiteraard krijg je alle ruimte om hierover na te denken.

Consult
Een consult duurt een uur. Tijdens de consulten wordt, met behulp van verschillende methodieken, gewerkt aan het behalen van de vooraf gestelde doelstelling(en). Afhankelijk van de wens en behoefte worden consulten in overleg gepland. Aan het einde van ieder consult is er ruimte voor een korte evaluatie.

Evaluatiegesprek
In het evaluatiegesprek wordt besproken of de doelstelling in voldoende mate is bereikt. Mocht er nog behoefte zijn aan één of meerdere consulten, dan worden deze gepland. Als je je voldoende geholpen voelt, dan wordt er geen consult meer gepland.

Digitaal dossier
Persoonsgegevens en gespreksgegevens worden vastgelegd in Pluform. Dit is een beveiligd digitaal cliëntendossier en daarin werk ik conform de daarvoor geldende wettelijke AVG verplichtingen. Bij aanmelding ontvang je een toegangslink waarmee je te allen tijde inzage hebt in je eigen dossier. In dit E-health portal vind je gespreksverslagen terug, kun je eventuele oefeningen uitwerken, informatie vinden/toevoegen en de dialoog aangaan.