Werkwijze

Aanmelding kan met het contactformulier, via mail of telefonisch. Na aanmelding wordt binnen 3 werkdagen contact opgenomen om een kennismakingsgesprek te plannen. Een doorverwijzing van de huisarts is niet nodig.
Mijn praktijk is aan huis in een rustige omgeving, je hoeft niet in een wachtkamer plaats te nemen.

Kennismakingsgesprek
Een kennismakingsgesprek duurt ongeveer 50 minuten en is vrijblijvend en kosteloos. Tijdens deze kennismaking komen onderwerpen aan bod zoals je klachten, mijn werkwijze, het tarief en de eventuele mogelijkheden tot vergoeding.
Als we samen besluiten dat je op de juiste plek bent, dan kan er op korte termijn een afspraak gepland worden voor een intake. Uiteraard krijg je alle ruimte om hierover na te denken.

Intake
Tijdens de intake wordt verder ingegaan op je klacht(en) en doelstellingen en passende methodieken komen aan de orde. Ook bespreken we hoeveel consulten nodig en/of gewenst zijn (indicatie). Na de intake kan op korte termijn een afspraak gepland worden voor het consult.

Consult
Tijdens de consulten wordt met behulp van verschillende methodieken, gewerkt aan het behalen van de vooraf gestelde doelstelling(en). Methodieken waar ik veel mee werk zijn ACT, RET, NLP, TA, EMDR en HC.
Afhankelijk van de wens en behoefte worden consulten in overleg gepland.

Evaluatiegesprek
Na het laatste consult volgt een evaluatiegesprek waarin wordt besproken of de doelstelling in voldoende mate is bereikt. Mocht er nog behoefte zijn aan één of meerdere consulten, dan worden deze gepland. Als je je voldoende geholpen voelt, dan wordt er geen consult meer gepland.

Digitaal dossier
Persoonsgegevens en gespreksgegevens worden vastgelegd in Pluform. Dit is een beveiligd digitaal cliëntendossier en daarin werk ik conform de daarvoor geldende wettelijke AVG verplichtingen. Bij aanmelding ontvang je een toegangslink waarmee je te allen tijde inzage hebt in je eigen dossier. In dit E-health portal vind je gespreksverslagen terug, kun je eventuele oefeningen uitwerken, informatie vinden/toevoegen en de dialoog aangaan.