Registraties

NFG:   registratienummer 6805027483
RBCZ: registratienummer 809996R
Registerplein: registratienummer 461024093
BPSW: registratienummer 621143
LVV: registratienummer 891
KvK: inschrijfnummer 55200710
AGB-code praktijk: 90-055217
AGB-code persoonlijk: 90-046592

RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren complementaire zorg): een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert.

Registerplein: het onafhankelijke kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals op het gebied van beroepsregistratie.

NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg): een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals die werkzaam zijn in het complementaire psychosociale werkveld.

BPSW: de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk.

Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland: aangesloten therapeuten voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn opgesteld door de samenwerkende EMDR therapeuten Nederland.

LVV: Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. De LVV richt zich op de belangen, ondersteuning, erkenning en ontwikkeling van de vertrouwenspersoon. Daarnaast wordt de kwaliteit bewaakt en bevorderd.