Registraties

NFG:   registratienummer 6805027483
RBCZ: registratienummer 809996R
Registerplein: registratienummer 461024093
BPSW: registratienummer 621143
Kiwa: registratienummer K-0214927/1
LVV: registratienummer 202832
KvK: inschrijfnummer 55200710
AGB-code praktijk: 90-055217
AGB-code persoonlijk: 90-046592

RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren complementaire zorg): een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert.

Registerplein: het onafhankelijke kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals op het gebied van beroepsregistratie.

NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg): een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals die werkzaam zijn in het complementaire psychosociale werkveld.

BPSW: de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk.

Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland: aangesloten therapeuten voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn opgesteld door de samenwerkende EMDR therapeuten Nederland.

LVV: Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. De LVV richt zich op de belangen, ondersteuning, erkenning en ontwikkeling van de vertrouwenspersoon. Daarnaast wordt de kwaliteit bewaakt en bevorderd.

Kiwa: Keurmerk Quality in Care voor complementaire zorgaanbieders. Het Kiwa keurmerk toont aan dat de praktijk voldoet aan de geldende wetgeving, dat er efficiënt en veilig wordt gewerkt, dat werkzaamheden en werkprocessen worden beheerst en duurzaamheid wordt nagestreefd.