Coaching & therapie

Wil je persoonlijk groeien en je verder ontwikkelen? Als coach & therapeut ga ik graag samen met jou aan de slag. Jij staat centraal, in de situatie waarin jij je bevindt. Met een breed scala aan technieken werken we samen aan een zo optimaal mogelijk resultaat.

Coaching
Coaching is vooral gericht op de toekomst en helpt je nieuwe uitdagende doelen te vinden. Ik zal je stimuleren je doelen te ontdekken en te bereiken. Het begint vaak met het bewust worden van de gevolgen van jouw eigen gedrag en/of om nieuwe vaardigheden en competenties aan te leren. Coaching concentreert zich op je sterke punten en stimuleert het ontdekken en versterken van je eigen kwaliteiten, capaciteiten en mogelijkheden.

Therapie
Psychosociale therapie richt zich op het verleden, het heden en de toekomst, met als doel om de grip op je leven te versterken. Je bent uit balans geraakt en hebt misschien al veel geprobeerd om weer in balans te raken. Doel van de therapie is om gevoelens, gedachten en gedrag weer in balans te brengen en om je leven vorm te kunnen geven binnen de context waarin je leeft.

Coaching is geen therapie. Wel hebben ze overeenkomsten waardoor er niet altijd een even duidelijk onderscheid is. Het zijn twee verschillende wegen die elkaar kunnen kruisen, aanvullen en versterken.

Levensgebieden
Met een brede praktische psychische kijk, kan ik je als coach en therapeut stimuleren bij levensvraagstukken op veel levensgebieden. Je kunt hierbij denken aan sociale contacten, werk, school, persoonlijke ontwikkeling, financiën, relatie/gezin en gezondheid.

Als coach en therapeut kan ik je begeleiden met problemen in het leven: levensproblemen. Als er op één levensgebied een aandachtspunt is, dan leidt dat vaak ook tot aandachtspunten op andere levensgebieden.

Er kunnen levensvraagstukken en/of -problemen zijn over bijvoorbeeld: zingeving, werk, somberheid, overspannenheid, toekomst, onbegrip, rouw en verliesverwerking, echtscheiding, samengestelde gezinnen, opvoeding, burn-out, bore-out, eenzaamheid, communicatie, ontslag, conflicten, angst, fobie, arbeidsongeschiktheid, stress, ziekte assertiviteit, grenzen stellen, keuzes maken, leefstijl veranderen, omgaan met emoties, perfectionisme, piekeren, zelfvertrouwen, controle.

Mogelijkheden
Door een combinatie van gesprekken en technieken wordt er ruimte gecreëerd  voor bewustwording, acceptatie, verwerking, inzicht, groei en ontwikkeling. Problemen en vraagstukken kunnen beter worden geformuleerd, gehanteerd en opgelost. Soms is er meer hulp nodig om doelen te bereiken. Daarom behoren bemiddeling, voorlichting, zorgcoördinatie, belangenbehartiging en het inschakelen/verbinden van netwerken ook tot de mogelijkheden.

Werkwijze
Centraal staat het voeren van gestructureerde en opbouwende gesprekken. Deze gesprekken zetten een veranderingsproces in gang dat leidt naar groei en ontwikkeling. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken zoals CGT (RET), TA, NLP, ACT, EMDR, ReAttach en biofeedback. Daarbij wordt gekeken welke methode(n) het beste passen bij jou en jouw situatie. Voor het ervaren van meer balans zijn gemiddeld vier tot zes sessies voldoende.

Tarief
Een kennismakingsgesprek is gratis. Verdere afspraken zijn € 90,00 per uur.

Contact
Zit je ergens mee? Samen met jou wil ik hier aandacht aan geven. Op een onafhankelijke, vertrouwelijke, deskundige en passende manier. Contact opnemen kan via het contactformulier, per mail of telefonisch.