Psychosociale ondersteuning

Praktijk Psychebalans in Oosterhout biedt kortdurende coaching & therapie aan mensen met psychische en/of sociale problemen. Je functioneert nog wel in het dagelijks leven maar je ervaart belemmeringen. Je wilt daar met een onafhankelijke professional mee aan de slag, om in relatief korte tijd tot een betere geestelijke gezondheid te komen.

Psychosociaal
Psychosociale problemen zijn een combinatie van psychische en sociale problemen. Psychische problemen hebben te maken met gevoelens en gedachten zoals bijvoorbeeld gespannenheid, somberheid, boosheid, angst, onzekerheid en eenzaamheid. Sociale problemen hebben te maken met andere mensen of instanties, bijvoorbeeld problemen met de partner, kinderen, ouders, gezin, vrienden/vriendinnen, familie, buren, school of werk.

Wisselwerking
Vaak is er een wisselwerking tussen psychische en sociale problemen. Ook kunnen er lichamelijke klachten bijkomen zoals moeheid, hoofdpijn, slecht slapen. Er kan een vicieuze cirkel ontstaan die moeilijk zelf te doorbreken is, waardoor er steeds minder balans ervaren wordt.

Hulpverlening
Als psychosociaal therapeut ondersteun en begeleid ik mensen bij situaties die als ongewenst, pijnlijk, ongemakkelijk of frustrerend worden ervaren. Ik help om gevoelens, gedachten en gedrag weer in balans te brengen. Als coach ondersteun en stimuleer ik het ontdekken en versterken van je eigen kwaliteiten, capaciteiten en mogelijkheden.

Verschillende methodieken worden gebruikt zoals CGT (RET), TA, NLP, ACT, EMDR, Biofeedback en ReAttach. Gekeken wordt welke (combinatie van) methode(n) het beste passen bij jou en jouw situatie.

Contact
Voor informatie, vragen of voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek kun je het contactformulier invullen, mailen of bellen.