Ima

Mijn naam is Ima van de Westeringh, geboren in 1968. Ik werk al heel wat jaren zelfstandig als psychosociaal therapeut, coach en vertrouwenspersoon in Oosterhout en omgeving.

Achtergrond
Jarenlang heb ik in diverse functies binnen de GGZ gewerkt met kinderen, jongeren en volwassenen. Ruimschoots heb ik me op dit gebied ontwikkeld; op klinisch en ambulant gebied, op psychisch en psychiatrisch gebied. Gaandeweg ging mijn hart steeds meer uit naar een eigen identiteit. Dat resulteerde in een praktijk aan huis in de psychosociale zorg.

Kenmerkend
Mijn ondersteuning kenmerkt zich door maatwerk, kwaliteit, doelgerichtheid, diversiteit, aandacht en tijd. Naast het toepassen van methodieken spelen ook kwaliteiten als intuïtie, vindingrijkheid en invoelend vermogen een rol. Het ontdekken en versterken van je eigen kwaliteiten, capaciteiten en mogelijkheden wordt gestimuleerd. Eigen regie (het zelf beslissen) en zelfredzaamheid (het zelf doen) zijn belangrijk.

Kwalificatie
Ik ben gediplomeerd psychosociaal therapeut, maatschappelijk werker/GGZ Agoog, biofeedback coach, slaapcoach, hooggevoeligheidscoach, EMDR master practitioner, vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit.

Kwaliteit
Omdat ik het belangrijk vind om de kwaliteit van mijn hulpverlening te blijven waarborgen, ben ik geregistreerd bij diverse beroepsverenigingen die kwaliteitseisen stellen. Onderdeel van deze kwaliteitseisen is dat ik voldoe aan de verplichtingen op het gebied van opleiding, visitatie, intervisie en bij- en nascholing.

Heb je vragen of wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen via het contactformulier, per mail of telefonisch.