Home

Praktijk Psychebalans in Oosterhout biedt praktische psychische ondersteuning aan mensen met milde psychische en/of sociale problemen. Je functioneert in het dagelijks leven maar je ervaart belemmeringen. Je wilt daar met een onafhankelijke professional mee aan de slag, om in relatief korte tijd tot een betere geestelijke gezondheid te komen.

Psychosociaal
Psychosociale problemen zijn een combinatie van psychische en sociale problemen. Psychische problemen hebben te maken met gevoelens en gedachten zoals bijvoorbeeld gespannenheid, somberheid, boosheid, angst, onzekerheid en eenzaamheid. Sociale problemen hebben te maken met andere mensen of instanties, bijvoorbeeld problemen met de partner, kinderen, ouders, gezin, vrienden/vriendinnen, familie, buren, school of werk.

Wisselwerking
Vaak is er een wisselwerking tussen psychische en sociale problemen. Ook kunnen er lichamelijke klachten bijkomen zoals moeheid, hoofdpijn, hartkloppingen of slecht slapen. Er kan een vicieuze cirkel ontstaan die moeilijk zelf te doorbreken is, waardoor er steeds minder balans ervaren wordt.

Hulpverlening
Als psychosociaal hulpverlener ondersteun en begeleid ik mensen bij situaties die als ongewenst, pijnlijk, ongemakkelijk of frustrerend worden ervaren. Ik help om gevoelens, gedachten en gedrag weer in balans te brengen. Als coach ondersteun en stimuleer ik het ontdekken en versterken van je eigen kwaliteiten, capaciteiten en mogelijkheden. Ik gebruik verschillende methoden en technieken. Daarbij wordt gekeken welke methode(n) het beste passen bij jou en jouw situatie.

Contact
Voor informatie, vragen of voor een kosteloze en vrijblijvende intake kun je het contactformulier invullen of bellen naar 06-10677592. Het doel van een intakegesprek is om met elkaar kennis te maken, om de problemen in beeld te brengen en om samen te bekijken welke vorm van hulp het beste bij jou past.