Home

Praktijk Psychebalans in Oosterhout biedt psychische hulp en omgevingsgerichte ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische en/of sociale problemen.

Psychosociale problemen
Psychosociale problemen zijn een combinatie van psychische en sociale problemen. Psychische problemen hebben te maken met gevoelens en gedachten zoals bijvoorbeeld somberheid, boosheid, angst, onzekerheid en eenzaamheid.
Sociale problemen hebben te maken met andere mensen of instanties, bijvoorbeeld problemen met de partner, kinderen, ouders, gezin, vrienden/vriendinnen, familie, buren, school of werk.

Wisselwerking
Vaak is er een wisselwerking tussen psychische en sociale problemen. Ook kunnen er lichamelijke klachten bijkomen zoals moeheid, hoofdpijn, hartkloppingen of slecht slapen. Er kan een vicieuze cirkel ontstaan die moeilijk zelf te doorbreken is, waardoor er steeds minder balans ervaren wordt.

Hulpverlening
Als psychosociaal therapeut help ik om gevoelens, gedachten en gedrag weer in balans te brengen. Als coach ondersteun en stimuleer ik het ontdekken en versterken van je eigen kwaliteiten, capaciteiten en mogelijkheden. Ik gebruik verschillende methoden en technieken. Daarbij wordt gekeken welke methode(n) het beste passend is bij jou en jouw situatie.

Soms is er ook ondersteuning nodig richting de omgeving. Als maatschappelijk werker kan ik helpen op het gebied van bemiddeling, het behartigen van belangen, het geven van voorlichting en adviezen, het inschakelen en/of verbinden van netwerken en zorgcoördinatie.

Contact
Voor informatie, vragen of voor een kosteloze en vrijblijvende intake kun je het contactformulier invullen of bellen naar 06-10677592. Het doel van een intakegesprek is om met elkaar kennis te maken, om de problemen in beeld te brengen en om samen te bekijken welke vorm van hulp het beste bij jou past.