Coaching/therapie

Coaching
Coaching is vooral gericht op de toekomst en helpt je nieuwe uitdagende doelen te vinden. Je wordt gestimuleerd je doelen te ontdekken en te bereiken. Vaak gaat het daarbij om bewustwording van de gevolgen van het eigen gedrag en/of om nieuwe vaardigheden en competenties aan te leren. Coaching concentreert zich op je sterke punten en stimuleert het ontdekken en versterken van je eigen kwaliteiten, capaciteiten en mogelijkheden.

Therapie
Psychosociale therapie richt zich op het verleden, het heden en de toekomst, met als doel om de grip op je leven te versterken. Je bent uit balans geraakt en hebt misschien al veel geprobeerd om weer in balans te raken. Doel van de therapie is om gevoelens, gedachten en gedrag weer in balans te brengen en om je leven vorm te kunnen geven binnen de context waarin je leeft.

Coaching is geen therapie. Wel hebben ze overeenkomsten waardoor er niet altijd een even duidelijk onderscheid is. Het zijn twee verschillende wegen die elkaar kunnen kruisen, aanvullen en versterken.

Levensgebieden
Met een brede praktische psychische kijk, ondersteun ik mensen met klachten of vragen die voortkomen uit het ervaren van levensproblemen. Deze problemen kunnen zich op veel levensgebieden voordoen: sociale contacten, werk, school, persoonlijke ontwikkeling, financiën, relatie/gezin en gezondheid. Als er op één levensgebied een probleem is, dan leidt dat vaak ook tot klachten op andere levensgebieden.

Levensproblemen zijn bijvoorbeeld: somberheid, zingeving, overspannenheid, onbegrip, rouw en verliesverwerking, echtscheiding, samengestelde gezinnen, opvoedingsproblemen, burn-out, bore-out, eenzaamheid, communicatieproblemen, ontslag, conflicten, angst, fobie, arbeidsongeschiktheid, omgaan met dood, stress, ziekte.

Mogelijkheden
Het creëren van ruimte voor bewustwording, acceptatie, verwerking, inzicht, groei en ontwikkeling. Problemen en vraagstukken kunnen beter worden geformuleerd, gehanteerd en opgelost. Soms is er meer hulp nodig om doelen te bereiken. Daarom behoren bemiddeling, voorlichting, zorgcoördinatie, belangenbehartiging en het inschakelen/verbinden van netwerken ook tot de mogelijkheden.

Werkwijze
Centraal staat het voeren van gestructureerde en opbouwende gesprekken. Deze gesprekken zetten een veranderingsproces in gang dat leidt naar groei en ontwikkeling. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken. Daarbij wordt gekeken welke methode(n) het beste passen bij jou en jouw situatie.
Voor het ervaren van meer balans zijn gemiddeld vier tot zes sessies voldoende.

Tarief
Een kennismakingsgesprek is gratis. Verdere afspraken zijn € 80,- per uur.

Contact
Zit je ergens mee? Samen met jou kijk ik hoe je het beste geholpen kan worden. Op een onafhankelijke, vertrouwelijke, deskundige en passende manier. Contact opnemen kan via het contactformulier, per mail of telefonisch.